You are here

Authors: Elena E. Petrova, Maria A. Simonovaa, Ravilya L Komaleva, Marina V. Britsina, Tatiana M. Andronova, Vladimir A. Nesmeyanov, Tatiana I. Valyakina

Edition: Biomedicine & Pharmacotherapy
Year: 2010

Authors: Elena E. Petrova, Tatiana I. Valyakina, Maria A. Simonova, Ravilya L. Komaleva, Sergey V. Khaidukov, Eugene A. Makarov, Dmitry Yu. Blokhin, Pavel K. Ivanov, Tatiana M. Andronova, Vladimir A. Nesmeyanov

Edition: International Imtnunophartnacology
Year: 2006

Authors: Svetlana Guryanova, Vladislav Udzhukhu and Aleksandr Kubylinsky

Edition: Frontiers in Immunology
Year: 2019

Authors: Kaydalov AA, Utkin YuN, Andronova TM, Tsetlin VI, Ivanov VT

Edition: FEBS Letters
Year: 1989

Authors: Sumaroka MV, Litvinov IS, Khaidukov SV, Golovina TN, Kamraz MV, Komal'eva RL, Andronova TM, Makarov EA, Nesmeyanov VA, Ivanov VT

Edition: FEBS Letters
Year: 1994

Authors: T.Yu. Mareeva, O.V. Kotova, T.N. Golovina, V.A. Nesmeyanov

Edition: FEBS Letters
Year: 1994

Authors: T.N. Golovina, M.V. Sumaroka, L.V. Samokhvalova, Yu.V. Shebzukhov, T.M. Andronova, V.A. Nesmeyanov

Edition: FEBS Letters
Year: 1994

Authors: Tatyana I. Valyakina, Ravilya L. Komaleva, Elena E. Petrova, Alexander A. Malakhov,Ol'ga G. Shamborant, Tatyana M. Andronova, Vladimir A. Nesmeyanov

Edition: FEBS Letters
Year: 1998

Authors: G.V. Savinov, A.O. Shepelyakovskaya, Kh.M. Boziev, F.A. Brovko and A.G. Laman

Edition: Biochemistry (Moscow)
Year: 2014

Authors: A.G. Laman, R. Lathe, G.V. Savinov, A.O. Shepelyakovskaya, Kh.M. Boziev, L.K. Baidakova, A.N. Chulin, F.A. Brovko, E.V. Svirshchevskaya, Y. Kotelevtsev, I.A. Eliseeva, S.G. Guryanov, D.N. Lyabin, L.P. Ovchinnikov, V.T. Ivanov

Edition: FEBS Letters
Year: 2015

Authors: Vadim D. Nikitushkin, Galina R. Demina, Margarita O. Shleeva, Svetlana V. Guryanova, Alessia Ruggiero, Rita Berisio and Arseny S. Kaprelyants

Edition: FEBS Journal
Year: 2015

Authors: Laman AG, Lathe R, Shepelyakovskaya AO, Gartseva A, Brovko FA, Guryanova S, Alekseeva L, Meshcheryakova EA, Ivanov VT

Edition: Innate Immunity
Year: 2016

Authors: Svetlana Guryanova, Vladislav Udzhukhu and Aleksandr Kubylinsky

Edition: Front. Immunol.
Year: 2019

Authors: Kiryukhin A.V., Parfenova N.A., Maximova T.A., Shchenogina N.A., L’vov A.V., Chumakova M.M., Andronova T.M.

Year: 2001
Tags: